icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


andora góry

Zostaw nam swoje dane i dowiedz jak możesz zaoszczędzić na modernizacji oświetlenia. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatny projekt oświetleniowy wraz z profesjonalną kalkulacją zwrotu z inwestycji.

Klauzula informacyjna
Firma LENA LIGHTING SA z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 2. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w firmie LENA LIGHTING SA z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@lenalighting.pl).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
projekty unijne2
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych w firmie Lena Lighting S.A.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Lena Lighting, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac własnych B+R w postaci przełomowych na skalę świata produktów – gamy opraw oświetleniowych z zastosowaniem dwóch unikalnych w skali świata innowacji: modułowego paska LED oraz soczewki liniowej.

Unikalne w skali świata cechy produktów to:
- modułowa konstrukcja pasków LED umożliwiająca dostosowanie jego długości do potrzeb użytkownika, uzyskanie bardziej jednolitego oświetlenia klosza oraz zapewniająca opłacalność jego naprawy;
- soczewka liniowa zmniejszająca efekt olśnienia, umożliwiająca zmniejszenie gabarytów oprawy oświetleniowej, zwiększająca żywotność produktu.

Efektem przeprowadzonych prac B+R są rozwiązania, pozwalające na uzyskanie następujących cech produktu – oprawy oświetleniowej LED:

1. Modułowa konstrukcja pasków LED
2. Zminimalizowanie olśnienia przykrego
3. Mniejsza szerokość soczewki
4. Kształt soczewki optymalizujący odprowadzanie ciepła
5. Redukcja masy soczewki poprzez nacięcia ścian soczewek liniowych

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”


Wartość projektu: 15 885 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 520 250,00 zł
Okres realizacji: 08.12.2017 - 31.05.2020


aktualność UE kopia
Tytuł projektu: „Oświetlimy świat”

Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting S.A. poprzez działania o charakterze promocyjnym.

Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Wartość projektu: 1 180 175 zł
Wartość dofinansowania: 594 600 zł
Okres realizacji: 01.07.2017 - 31.12.2019
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.