icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


projekty unijne2
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych w firmie Lena Lighting S.A.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Lena Lighting, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac własnych B+R w postaci przełomowych na skalę świata produktów – gamy opraw oświetleniowych z zastosowaniem dwóch unikalnych w skali świata innowacji: modułowego paska LED oraz soczewki liniowej.

Unikalne w skali świata cechy produktów to:
- modułowa konstrukcja pasków LED umożliwiająca dostosowanie jego długości do potrzeb użytkownika, uzyskanie bardziej jednolitego oświetlenia klosza oraz zapewniająca opłacalność jego naprawy;
- soczewka liniowa zmniejszająca efekt olśnienia, umożliwiająca zmniejszenie gabarytów oprawy oświetleniowej, zwiększająca żywotność produktu.

Efektem przeprowadzonych prac B+R są rozwiązania, pozwalające na uzyskanie następujących cech produktu – oprawy oświetleniowej LED:

1. Modułowa konstrukcja pasków LED
2. Zminimalizowanie olśnienia przykrego
3. Mniejsza szerokość soczewki
4. Kształt soczewki optymalizujący odprowadzanie ciepła
5. Redukcja masy soczewki poprzez nacięcia ścian soczewek liniowych

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”


Wartość projektu: 15 885 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 520 250,00 zł
Okres realizacji: 08.12.2017 - 31.05.2020


aktualność UE kopia
Tytuł projektu: „Oświetlimy świat”

Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i zwiększenie exportu Lena Lighting S.A. poprzez działania o charakterze promocyjnym.

Podjęte działania zwiększą sprzedaż eksportową opraw oświetleniowych opartych o technologię LED na dotychczasowych rynkach zbytu, a także umożliwią rozszerzenie sprzedaży na nowych rynkach.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Wartość projektu: 1 180 175 zł
Wartość dofinansowania: 594 600 zł
Okres realizacji: 01.07.2017 - 31.12.2019
aktualnościUE

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zaprasza do składania ofert w zakresie organizacji transportu i ubezpieczenia ekspozytorów i materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem w targach KazBuild 2018 odbywających się w dniach 04-06 września w Kazachstanie w ramach realizacji projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pobierz PDF: zapytanie ofertowe Pobierz PDF: formularz Pobierz PDF: wyniki konkursu

x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.