Relacje inwestorskie

icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 maja 2016r. sporządzonego w dniu 24 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 20 i 23 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 33 516 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
- 20 maja 2016r. sprzedaż 14 063 (czternaście tysięcy sześćdziesiąt
trzy) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,17 zł za 1 akcję;
- 23 maja 2016r. sprzedaż 19 453 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy ) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie 4,06 zł za 1 akcję.
W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła: 137 621,89 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 20 i 23 maja 2016r. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.