icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 maja
2016r. sporządzonego w dniu 25 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji
Spółki Lena Lighting SA przez członka Rady Nadzorczej emitenta. Z
przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 25 maja 2016r.
dokonała zakupu łącznie 2 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki
Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących
wolumenach i cenach:
- 25 maja 2016r. zakup 2 000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
w średniej cenie: 4,00 zł za 1 akcję;

W sumie wartość zakupionych akcji na okaziciela wyniosła: 8 000,00 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
dniach 25 maja 2016r.
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany do przekazania informacji nie
wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.