icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 czerwca 2016r. sporządzonego w dniu 10 czerwca 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 07 i 10 czerwca 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 4 703 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-07.06.2016r 1.006 (jeden tysiąc sześć) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość: 4.024,00 złotych.
-10.06.2016r 3.697 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość 14.788,00zł.
W sumie wartość sprzedanych akcji wynosiła: 18.812,00zł.
Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 07 i 10 czerwca 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.