Relacje inwestorskie

icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuje, że w związku z rozwojem produktów i implementacją nowej technologii Spółka poniosła wyższe koszty w stosunku do roku ubiegłego czego efektem jest spadek marży brutto na sprzedaży. Powodem przedmiotowej obniżki marży były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. W związku ze zmianą struktury sprzedaży i wyższym udziałem oświetlenia LED Spółka poniosła także wyższe koszty związane z likwidacjami magazynowymi i odpisami z tytułu utraty wartości zapasów. Dodatkowo wzrosły koszty związane z obsługą gwarancyjną i naprawami opraw opartych o zaawansowane technologie LED i szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie. Łączna szacowana wartość powyższych zdarzeń wyniosła w II kwartale 2016r: 2 mln złotych.
Z uwagi na wyższe zaawansowanie technologiczne produktów opartych na technologii LED część poniesionych kosztów jest rekompensowana wyższą sprzedażą i wyższą marżą na sprzedaży.
Zarząd Spółki informuje, że poniesione koszty nie zakłócają bieżącej działalności operacyjnej Spółki.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.