Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 09 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszeń wraz z projektami prezentujemy w załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Lena Lighting SA 09.05.2019
Projekty uchwał ZWZA Lena Lighting SA 09.05.2019 
Formularz głosowanie Pełnomocnika 
Informacja - liczba akcji 

Dane finansowe za 2018 rok:
Raport roczny- R 2018 
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018r.
Informacja dodatkowa za 2018r.
Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Ład korporacyjny w 2018r. - oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu o wyborze Biegłego Rewidenta i Sprawozdaniach Finansowych
Rada Nadzorcza - Ocena sprawozdań finansowych spółki
Rada Nadzorcza- informacja w sprawie Komitetu Audytu
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.