Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załacznikach
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Lena Lighting S.A. 2020-06-01
Załacznik do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Projekty uchwał ZWZA Lena Lighting S.A. 01-06-2020
Formularz głosowanie Pełnomcnika
Informacja o liczbie akcji Lena Lighting S.A.
Polityka wynagrodzeń załacznik do uchwały ZWZA


Dane finansowe za 2019 rok:
Raport roczny- R 2019 
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019r.
Informacja dodatkowa za 2019r. 
Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
Ład korporacyjny w 2019r.
Oświadczenie Zarządu 2019r. 
Oświadczenie RN ocena sprawozdań spółki
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.