Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.

za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2018r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2017 zostanie opublikowany 21 marca 2018 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2018 r. oraz za IV kwartał 2018 r.


Spółka Lena Lighting S.A. zaprasza do składania ofert na ustawowe badanie i przegląd przez firmę audytorską jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Lena Lighting S.A.
Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę- po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019.
Wybranym podmiotem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3115.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.