PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE LL S.A. (w tys. zł.) 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 387 130 289 137 134 130 483 123 103 111 132
(EBITDA) 13 228 13 580 18 410 14 389 14 627 15 236
Rentowność EBIDTA 11,17% 10,42% 13,42% 11,03% 11,88% 13,71%
Zysk (strata) netto 6 122 7 246 10 782 9 238 9 018 10 016
Rentowność netto 5,17% 5,56% 7,86% 7,08% 7,33% 9,01%
Suma bilansowa 105 697 108 062 111 244 107 354 104 903 103 570
Aktywa trwałe 47 641 44 423 41 605 38 976 38 989 40 584

Wybrane dane finansowe i informacja na temat dywidendy (wersja edytowalna)
  • Dodaj do ulubionych